Context

Metodele tradiţionale ale culturilor organizaţionale, mai ales ale companiilor din sectorul TIC, nu răspund în mod real la schimbările rapide ale dezvoltării economice solicitând avantaje competitive crescute. Companiile şi business-ul au toate nevoie, foarte frecvent, să se bazeze pe potenţialul inovativ şi productiv al resurselor lor umane, lăsând în urmă structurile rigide ale producerii, intracompanie, de noi idei care ar putea fi următorul lucru mare în lumea business-ului. Ţinând cont de mediul concurenţial în creştere, companiile trebuie, în mod constant, să diversifice, să crească productivitatea şi să inoveze. Intraprenorii, fiind ‘creiere’ antreprenoriale din interior neexploatate, sunt perfect potrivite pentru a fi forţe de conducere către aceste obiective, iar aceştia pot fi găsiţi la toate nivelele unei organizaţii. Ceea ce trebuie să facă organizaţiile este să le permită să se desfăşoare, să-i stimuleze, să-i sprijine şi să-i promoveze ca părţi integrante ale ale strategiilor şi culturii lor corporative. Acesta, la rândul său, trebuie să fie subiectul unor structuri de instruire bine proiectate, organizate şi implementate, asimilând aspectele practice şi teoretice care vor elibera competenţele antreprenoriale în cadrul companiilor şi organizaţiilor, bazând pe noi căi modul de rezolvare a lucrurilor, cu beneficii sporite pentru toţi: angajatori şi angajaţi, companii şi întreprinderi, economii naţionale şi Europene în general.

Obiective

INTRAPRISE se va axa pe proiectarea unui program de instruire intraprenorială răspunzând nevoilor sectorului TIC, pentru a creşte inserţia profesională, inovaţia, productivitatea şi performanţa într-o perioadă de serioase provocări economice. Abordând nevoile şi constrângerile de instruire a intraprenorilor (de ex. limitele impuse de buget şi timpul dedicate instruirii; constrângeri de mobilitate; culturi organizaţionale birocratice), proiectul va:

  • furniza instruire de competenţe şi abilităţi intraprenoriale practice, dezvoltând o programă structurată în jurul unor module autonome, concise şi concentrate cu concepte de fond, instrumente şi tehnici (de ex. prezentare de material, teste de autoinstruire, exerciţii recapitulative, studii de caz, întrebări rapide/quizzes);
  • asista utilizatorii finali în obţinerea şi aplicarea competenţelor şi abilităţilor intraprenoriale la locul de muncă într-un mod flexibil, adică potrivind programul de lucru prin proiectarea unei metodologii mixte inovative (de ex. sesiuni faţă-în-faţă/ sincrone online / studii-individuale) susţinută prin învăţare activă care va ajuta participanţii să se angajeze efectiv în rezolvarea problemelor din viaţa reală, în auto-reflecţie şi în învăţarea reciprocă;
  • îmbunătăţi învăţarea la locul de muncă prin efectuarea de sesiuni de urmărire a feedback-ului cu intraprenorii, discutând despre cum aplică ei noi abilităţi la locul de muncă, nevoile pe care le au, sau problemele cu care se confruntă pentru a îmbunătăţi transferul de instruire la locul de muncă şi a-l menţine pe termen lung.
  • produce un program de instruire mixt integrat şi testat pentru a fi utilizat la nivel European, dincolo de obiectivul proiectului prin integrare.

Cine implementează Intraprise

INTRAPRISE a fost dezvoltat de către un consorţiu transnaţional, special constituit în scopul implementării proiectului. Acesta este format din 9 actori din 6 ţări Erasmus+ şi anume Universitatea de Tehnologie din Cipru (coordonator de proiect) şi RNDO din Cipru, MTC sprl şi Eurocio din Belgia, Militos S.A. şi Foundation din Grecia, Melius s.r.l din Italia, Singular Logic din România şi Rambla Asesores (RBS) din Spania. Parteneriatul a fost realizat punând laolaltă expertiză din domeniile instruirii şi îndrumării antreprenoriale, din sectorul TIC şi comunitatea de afaceri, sub ambele aspecte comercial şi de cercetare, precum şi din domeniul unei largi pături de organizaţii şi asociaţii reprezentând piaţa muncii şi în special sectorul TIC. Intraprise a început în septembrie 2014 şi îşi va încheia activitatea în august 2017.